Skip to main content

OnDuty Cross Media & More

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31 Juli 2019.

Wij respecteren jouw privacy en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om die te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren.

Als je vragen hebt, of wil weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:
OnDuty Cross Media & More
Driemanssteeweg 648
3084 CB Rotterdam
info@onduty.nl
010 477 31 01

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) gegeven. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van OnDuty of die van derde partijen. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
OnDuty verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Om je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren.
 • OnDuty analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • OnDuty verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals gegevens voor onze belastingaangifte).

Geautomatiseerde besluitvorming
OnDuty werkt met computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OnDuty) tussen zit. OnDuty gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 Systeemnaam  Waarom wordt dit gebruikt?  Onderliggende logica
 Google Analytics  Inzichten en gegevens van je bedrijf online  Meten = weten
 Google Adwords  Online adverteren  Zorgt voor meer conversie
 Facebook Ads  Online adverteren  Zorgt voor meer conversie
 Facebook Pixel  Online adverteren  Zorgt voor meer conversie
 MailChimp  E-mailmarketing  Voor onze nieuwsbrieven
Youtube  Is de videowebsite waar onze filmpjes op worden afgespeeld  Hier plaatsen wij de video’s om het mogelijk te maken ze te bekijken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OnDuty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 Categorie  Reden
 Voor- en achternaam  Administratie en boekhouding
 Geslacht  Administratie en boekhouding
 Geboortedatum  Administratie en boekhouding
 Adresgegevens  Administratie en boekhouding
 Telefoonnummer  Administratie en boekhouding
 E-mailadres  Administratie en boekhouding
 IP-adres  Beveiliging van onze website
 IP-adres (online marketing)  Gepersonaliseerde advertenties
 Gegevens over jouw activiteiten op onze website  Gepersonaliseerde  advertenties en zodat wij een beter converterende website kunnen maken
 Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)  Gepersonaliseerde advertenties
 Internetbrowser en apparaat type  Gepersonaliseerde advertenties
 Bankrekeningnummer  Administratie en boekhouding

Delen van persoonsgegevens met derden   
OnDuty verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OnDuty gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OnDuty gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OnDuty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@onduty.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één week, op jouw verzoek. OnDuty wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OnDuty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@onduty.nl.

© OnDuty 2019